otobüs bileti

otogar

Otogar > Hizmet Sözleşmesi

Otobüs Bileti Hizmet Sözleşmesi

1. Firma, yolcu taşıma biletini düzenleyecek ve yolcu taşıma işini fiili olarak gerçekleştirecek olan otobüs firmasını belirtir.
Online Bilet, üzerinde tarih, saat, güzergâh, yolcu adı, soyadı, koltuk numarası, bedeli ve işlem numarası (referans no, PNR no) bilgilerini içeren, yolculuğa başlamadan önce firmanın yetkili herhangi bir şubesinde yazdırılarak yolcu taşıma biletine çevrilmesi gereken, yolcunun e-posta adresine gönderilen, mali değeri olmayan ve elektronik ortamda düzenlenen belgedir.
Bilet, ancak Taşıyıcı Firma tarafından düzenlenebilen ve mali değeri olan yolcu taşıma biletini ifade eder.
Yolcu, online bileti satın alan gerçek kişidir.
Otogar.com, yolculara internet üzerinde online bilet alma hizmeti veren ve otogar.com adresinde bulunan internet sitesidir. Bu hizmeti otobüs firmalarının kendi kullandığı altyapılarını kullanarak sağlamaktadır.

2. Otogar.com üzerinden alınan online biletler, üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergah için geçerlidir. Üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergahta ve/veya zamanında kullanılmayan (Bilet’e dönüştürülmeyen) online biletler geçersiz sayılır. Online Bilet’i alanlar firmaların Bilet’inde yazılı olan tüm şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. Online Bilet aynı zamanda tahsilat makbuzu niteliğindedir.

3. Yolcu, bu hizmet sözleşmesini elektronik ortamda onaylayarak, Bilet’in ve Firma’nın vereceği hizmetlerin temel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuduğunu ve online sitemizi kullanırken gelen uyarıları da doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

4. Yolcu, Bilet’ini, sefer saatine kadar Firma’nın yetkili bilet satış noktalarından teslim alabilir. Ancak her türlü aksilik ve gecikmeden etkilenmemek için Yolcu Taşıma Bileti’nin seferden en geç 1 (bir) saat önce teslim alınması tavsiye olunur. Biletler Yolcu’nun şahsen kendisine teslim edilir. Bu nedenle Yolcu’nun, Bileti’ni teslim alırken, kimlik kartını ve Otogar.com’dan Online Bilet’i satın alma işleminde kullanmış olduğu kredi kartını Firma’nın görevli personeline ibraz etmesi kendisinden talep edilebilir. Bilet’e dönüştürülen online biletler geçerliliğini yitirir. Bundan sonra yolculuk ile ilgili tüm işlemler Bilet üzerinden ve sadece Firma’nın yetkili bir şubesinden yapılabilir. Online Bilet, Bilet’e dönüştürüldükten sonra otogar.com’un yetkisi ve sorumluluğu kalmamaktadır.

5. Online Bilet alınırken araç koltuk şeması ekranda gösterilmektedir. Bu şemada bay ve bayan için uygun koltuklar belirtilmektedir. Yolcu koltuk seçerken kendi cinsiyeti için uygun olarak gösterilen koltuğu doğru olarak seçmekle yükümlüdür. Aksi durumda seyahati sırasında başka uygun koltuk varsa o koltuğa yerleştirilir, uygun koltuk yoksa bileti geçersiz sayılır ve bilet bedeli iadesi yapılmaz.

CAYMA HAKKI

6. Biletlerin iptal edilmesinde veya açık bilete çevrilmesinde 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 38-9 maddesi geçerlidir. * Firma, yönetmelik uyarınca, otobüs hareket saatinin 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 (on iki) saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır.
* Yolcu, online biletini, otobüs hareket saatinin 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar, bilet bedelinin tamamını iade alacak şekilde otogar.com’dan online olarak veya firmanın yetkili bir şubesine şahsen veya telefonla başvurarak iptal ettirebilir. Yolcunun, Bilet’ini firmadan teslim aldığı durumlarda ise, iptal işlemi sadece firmanın yetkili bir şubesinden kimlik ve kredi kartı ile birlikte şahsen başvurarak yapılabilir.
* İptal işlemini takip eden 7 gün içinde bilet bedeli yolcunun satın alma işleminde kullandığı kredi kartına iade edilir. Bu tutarın iadesinden sonra Yolcu’nun hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Firma’nın veya Otogar.com’un bu sürece ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
* Otobüs hareket saatine 24 (yirmi dört) saatten az süre kalan durumlarda, bilet bedeli iadesi yapılmaz.
* Otobüs hareket saatine 12 (on iki) saat öncesine kadarki durumlarda ise yolcuya aynı güzergâhta kullanabileceği 6 ay geçerli açık bilet düzenlenir.
* Otobüs hareket saatine 12 (on iki) saat az süre kaldıysa bilet iptali ve bedel iadesi yapılmaz.
* Seyahat sırasında veya seyahat gerçekleştikten sonra Online Bilet iadesi yapılmaz.

7. Bagaja verilen ve değer takdiri yapılmayan eşyaların kaybı halinde, bilet bedelinin üç mislinden fazla para ödenmez. Otobüs ve şehir içi servis araçları içerisinde unutulan, kaybolan veya çalınan eşyalardan Firma veya Otogar.com sorumlu tutulamaz. Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir. Firma veya Otogar.com sorumlu tutulamaz. 30 kg. aşan bagajlar için ekstra taşıma ücreti talep edilebilir.

8. Otogar.com, seyahat öncesinde, sonrasında ve seyahat sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan Otogar.com sorumlu değildir. Otogar.com seyahat öncesinde, sonrasında ve seyahat sırasında oluşacak herhangi bir ihmal veya kusurdan dolayı sorumlu tutulamaz. Otogar.com üzerinde online verilen hizmeti alan Yolcu’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

9. Online Bilet’te belirtilen seferi düzenlemek Firma’nın sorumluluğundadır. Seferler, Firma tarafından çeşitli sebeplerle iptal edilebilir veya ertelenebilir. Otogar.com bu iptallerden dolayı sorumlu tutulamaz. Bir seferin iptalinde veya ertelenmesinde uygulanacak prosedür Firma tarafından belirlenir ve duyurulur. İptal veya erteleme halinde, geri ödeme de dahil tüm gerekli bilgilere gazetelerden, Firma’ların internet sitelerinden ulaşılabilir. Otogar.com üzerinde online verilen hizmeti alan Yolcu’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

10. Firma, sefer ve fiyat tariflerini önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tarife süresi sonundaki tarife değişikliklerinden doğan ücret farkları, açık biletlere de uygulanır.

11. Otogar.com’dan Online Bilet alanlar ve seyahat edenler bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

12. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Yolcu’nun ve Firma’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

13. Otogar.com, kullanıcılarını ekonomik gelişmeler, gündem ve kendi alanları hakkında bilgilendirmek amaçlı periyodik aralıklarla e-bülten gönderimi yapar. Gerekli gördüğü hallerde ya da 3. parti ortaklarıyla anlaşması halinde tanıtım ve bilgilendirme içerikli kampanya duyuruları gönderebilir. Kullanıcılar bu e-postaların kendilerine ulaşmasını e-postanın alt kısmında açıklandığı üzere, belirtilen linke tıklayarak engelleyebilirler.

14. Herhangi bir zamanda günlük email gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz emaillerin alt kısmında bulunan "E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız" linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla kolayca çıkabilirsiniz.

OTOGAR Turizm Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi